Wat doen wij?

In de afgelopen jaren heeft Prisma al heel veel gedaan. Zo adviseerde Prisma de RK Zeist bij de jaarlijkse huurverhoging en bij het onderhouds ABC, bij het beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen en bij de regels in het huurregelement. Ook bij groot onderhoud, nieuwbouw en investeringen in energiebesparende maatregelen waakt Prisma over uw belangen.

  •  Prisma peilt uw mening over onderwerpen die u belangrijk vindt, zoals de huurverhoging, groot onderhoud en renovatieplannen;
    • Prisma overlegt en onderhandelt met de RK Woningbouwvereniging over beleid en beheer;
    • Prisma informeert u over de resultaten van het overleg;
    • Prisma ondersteunt ook Bewonerscommissies die in hun complex actief zijn;
  •  Prisma adviseert de RK Woningbouwvereniging bij de jaarlijkse huurverhoging, bij het ZAV-beleid;
  •  Prisma waakt over uw belangen bij groot onderhoud (ver)nieuwbouw en investeringen in energiebesparende maatregelen.