Uw belang

Enkele onderwerpen worden door de huurdersbelangen van de Zeister corporaties gezamenlijk aangepakt. Zo is er een Basis Sociaal Statuut (BSS) dat de huurdersrechten regelt bij renovatie en sloop en er is een Geschillen Advies Commissie (GAC) waar u terecht kunt als u er met uw woningbouwcorporatie niet meer uitkomt.

Ook brengen de huurdersbelangen een gezamenlijk advies uit over de prestatie afspraken die de gemeente Zeist met de Zeister corporaties maakt over de ontwikkelingen van onder andere de leefbaarheid in de wijken en over de nieuwbouw van sociale huurwoningen in de gemeente Zeist.

Prisma houdt u op de hoogte via de vernieuwde website www.shbprisma.nl en door nieuwsbrieven of de nieuwskrant en via het infomagazine van de RK Zeist.

Eenmaal per jaar zal er een huurdersavond worden georganiseerd waar u een stem heeft en mee kunt praten over diversen onderwerpen. U kunt dan ook aangeven welke zaken u belangrijk vindt om aan te pakken.

Zoals u gelezen heeft richt Prisma zich op uw belang en zijn wij er voor u als huurder. Als huurder heeft u via Prisma een stem in het beleid van de RK Zeist.

Om ervoor te zorgen dat het bestuur van Prisma uw stem hoort is het wenselijk dat u zich aanmeldt voor de jaarlijkse huurdersbijeenkomst waarvan elke huurder een uitnodiging zal krijgen.